Kardiologia i Choroby Serca. Nadcisnienie Tetnicze. Diabetycy. Choroby Przewlekle. Medycyna Rodzinna Kobiety Ciezarne.

Telekardiologia. Nadciśnienie Tętnicze Pulmonologia. Diabetologia. Ginekologia. Welness Activity

Telekardiologia. Telemonitorowanie Ciśnienia Tętniczego. Pulmonologia. Diabetologia.

Serwisy Lekarzy Specjalistów. Serwisy-Oddziały Intensywnej Terapii. Systemy Konsultacji Medycznych. Ginekologia.

Telemedycyna

Monitorowanie chorób przewlekłych, weryfikacja skuteczności stosowanej terapii lekowej, wykorzystanie wymiany informacji medycznych pomiędzy jednym punktem, a drugim za pomocą elektronicznych środków komunikacji, dla zdrowia, edukacji pacjenta i/lub dostawcy usług medycznych, a także w celu poprawy opieki nad pacjentem.

telemedycyna