SYSTEM KTG SIGMAFON

Wyłącznym dystrybutorem systemu na Polskę jest
MED SYSTEMS GROUP S.A. w ramach usługi bellyOn

For distribution in other countries, please contact us.