SYSTEM KTG SIGMAFON

Wyłącznym dystrybutorem systemu na Polskę jest
MED SYSTEMS GROUP S.A. w ramach usługi bellyOn