Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania ofert w sprawie umiędzynarodowienia działalności firmy Med Systems poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji.

Informacja o dokonanym wyborze oferty.