Dla lekarzy

Lekarze i ich wiedza są najważniejszym elementem systemów opieki zdrowotnej. Sama wiedza, empatia oraz diagnostyka na podstawie wywiadu, czasami w przypadku niektórych schorzeń nie wystarcza. Potrzebne są dedykowane aparaty – narzędzia diagnostyczne oraz systemy informatyczne umożliwiające właściwą ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz monitoring procesu leczenia.

Med Systems oferuje kadrze medycznej narzędzia w postaci certyfikowanych:

1. Aparatów telemedycznych najwyższej klasy dedykowanych dla diagnostyki i monitoringu różnych chorób

2. Platformy Telemedycznej oraz współpracujących z nią stacji roboczych

3. Aplikacji dla profesjonalistów z różnych specjalizacji. Nasza oferta jest kompleksowa, a jednocześnie bardzo elastyczna pod względem możliwych form współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że inwestowanie w kompleksowe rozwiązania jest zbyt kapitałochłonne i obarczone ryzykiem biznesowym. Dlatego też lekarzom oraz podmiotom medycznym (dowolnej wielkości) oferujemy wynajem, dzierżawę lub np. abonemantową formę współpracy. Od momentu podjęcia współpracy będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich narzędzi teleinformatycznych, Platformy Telemedycznej, aplikacji specjalistycznych itd. bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu. Nasze rozwiązania są automatycznie skalowalne tj. jeśli liczba Waszych pacjentów wzrasta to możecie Państwo utworzyć i bezinwestycyjnie otworzyć własne Centrum Telemedycyny i Teleopieki czy też specjalistyczny serwis jak np. Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Med Systems powyższą ofertą przełamuje bariery finansowe i psychologiczne – każdy lekarz, podmiot medyczny czy firma lub np. ubezpieczyciel może świadczyć usługi telemedyczne bezpośrednio dla swoich pacjentów, ale też np. dla innych firm pod swoim lub ich brandem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.