Kompleksowe rozwiązania z zakresu oprogramowania

Zespół Med Systems składa się z grupą ekspertów z zakresu informatyki, którzy definiują, opracowują i wdrażają nowe i innowacyjne rozwiązania z zakresu oprogramowania internetowego. Ich siła tkwi w sposobie pracy i stałej interakcji z Centrum serwisowym umożliwiając im skupienie się na kluczowych kwestiach związanych ze sprawnym zarządzaniem całością zintegrowanych serwisów oraz ich poszczególnych składowych. Rozwiązania programowe zostały opracowane zgodnie z wymaganiami pracy, które pochodzą z codziennych potrzeb zgłaszanych codziennie, wskazanych przez operatorów centrów połączeń, przez specjalistów i przez różnego typu klientów. Z tego ciągłego gromadzenia informacji zwrotnych z różnych dziedzin, trzy rozwiązania i usługi zostały zintegrowane w jedną innowacyjną Platformę Telemedyczną zawierającą:
• TelMed (Elektroniczne Karty Zdrowia)
• Videokonferencje
• Bezprzewodowe rozwiązania telemedyczne
Naszą Platformę Telemedyczną opieki zdrowotnej cechują następujące funkcje:
1. Innowacje technologiczne m.in. związane z zastosowaniem specjalnych algorytmów i technik automatycznego uczenia się w czasie rzeczywistym z surowych danych dostarczonych przez aparaty i czujniki telemedyczne. Dzieki tym rozwiązaniom możliwe jest rozpoznanie szerokiego zakresu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji klinicznych.
2. Innowacje kliniczne (wczesna diagnoza w czasie rzeczywistym , ocena trendów długoterminowych, obserwacja i wspomaganie decyzji)
3. Innowacyjność rynkowa – może uzyskać wiele informacji na temat zdrowia pacjenta w jego środowisku domowym i/lub gdy on/ona jest w stanie mobilności, dopasowując dane do historii choroby pacjenta)
Platforma Telemedyczna zawiera:
Dostęp do wyselekcjonowanej informacji medycznej przez różne podmioty z różnych lokalizacji (dostawcy medycyny ogólnej, lekarze różnych specjalizacji, szpitale). Łatwa integracja z systemami informatycznymi szpitali lub przychodni celem wymiany danych. Szybka i bezproblemowa integracja z systemami monitoringu zdrowia oraz aparatami medycznymi. Kompletne narzędzia dla celów generowania różnorodnych zestawień, raportów itd