1. Lekarze wielu specjalizacji

 • Dostępne dla pacjentów – użytkowników:
 • Opinia i opisy od zespołu lekarzy specjalistów
 • Konsultacje wideo
 • Udostępnianie danych o stanie zdrowia
 • Raporty historyczne (trendy zdrowia) z wielu aparatów.

2. Telemonitoring Parametrów Medycznych Pacjentów

Użytkownicy mogą sprawdzić swoje parametry zdrowia w dowolnym czasie z dowolnego miejsca, bez konieczności konsultacji z lekarzem czy szpital.
Możliwe jest:

 • Monitorowanie parametrów z zastosowaniem prostych i łatwych w obsłudze, ale profesjonalnych certyfikowanych aparatów za pomocą technologii telekomunikacyjnych (smartfon, tablet, internet)
 • Przesyłanie informacje do Centrum Telemedycznego przez technologię bezprzewodową
 • Interakcji w czasie rzeczywistym z konsultantami dla chorób chronicznych, cywilizacyjnych np. choroby serca, nadciśnienie tętnicze, itd

3. Zdalny monitoring zdrowia (zarządzanie leczeniem chorób przewlekłych)

 • Usługi te są przeznaczone zarówno dla zdrowych użytkowników, a także dotkniętych chorobami przewlekłymi (takich jak choroby serca i płuc, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze w celu umożliwienia im zdrowego stylu życia).
 • Pielęgniarki i konsultanci – nieustanny monitoring pacjentów, organizowanie zaplanowanego wsparcia telefonicznego i / lub pomóc pacjentom w trybie 24/7 gdy jest to potrzebne.

4. Dostęp online do własnych osobistych danych medycznych – zaktualizowane dane dostepne zawsze i wszędzie.

Wszystkie usługi świadczone są przez nasze Centrum Telemedycyny z zasosowaniem i przy pomocy najbardziej zaawansowanej „Platformy Telemedycznej”.

 • Użytkownicy otrzymują hasło umozliwiający:
 • Dostęp do ich Kart Zdrowia
 • Przeglądanie wyników badań i ich opisów
 • Wydruk badań zarchiwizowanych na Platformie Telemedycznej.