Definicja telemedycyny

  Monitorowanie chorób przewlekłych. Weryfikacja skuteczności stosowanej terapii lekowej. Zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia incydentalnych zdarzeń kardiologicznych Wykorzystanie wymiany informacji medycznych pomiędzy jednym punktem a drugim, za pomocą elektronicznych środków komunikacji, dla zdrowia, edukacji pacjenta i/lub dostawcy usług medycznych, a także w celu poprawy opieki nad pacjentem

Doktor  –  Doktor

eDiagnostyka

 • Telekardiologia
 • Teleradiologia
 • Telepatologia
 • Teleneurologia
 • Teleonkologia
 •  Inne

Doktor – Pacjent

eDiagnostyka

 • Dane z rejestratorów telemed.
 • Dane laboratoryjne
 • Videokonsultacje

eKonsultacje

 • Grupy badawcze
 • Wspólne badania
 • Panele dyskusyjne
 • Szkolenia

eKonsultacje

 • Farmakoterapia
 • Portal pacjenta
 • eRecepty

Populacja Polaków %

Nadciśnienie

32%

Hiperchole sterolemia

61%

Otyłość

22%

Cukrzyca

5%

Podwyższone ciśnienie tętnicze jest pierwszą przyczyną zgonów na świecie (wg WHO)

Nadciśnienie tętnicze – jeden z głównych i niezależnych czynników ryzyka:

 • Choroby wieńcowej
 •  Udaru mózgu
 •  Niewydolności serca
 •  Miażdżycy tętnic obwodowych
 • Niewydolności nerek

Dla pacjenta

WARIANT I – transmisja bezpośrednio do centrum

telemedycznego

-Aparaty z wbudowaną kartą SIM
-W przypadku braku sieci, możliwość transmisji analogowej z dowolnego telefonu

System monitorowania telemedycznego
dla pacjenta
WARIANT  II  –  transmisja do centrum telemedycznego poprzez aplikację MobileCliniq

Aparaty z modułem Bluetooth

-Transmisja w dwóch krokach:

-Krok 1 – na telefon komórkowy/tablet (Android, docelowo iOS),

-Krok 2 – do centrum telemedycznego przez sieć GSM lub WiFi

-W przypadku braku sieci, możliwość transmisji analogowej z dowolnego  telefonu

Możliwość połączenia do 5 użytkowników (w aplikacji MobileCliniq)

System monitorowania telemedycznego
dla pacjenta
WARIANT III – transmisja do centrum telemedycznego poprzez hub

Aparaty z modułem Bluetooth

-Transmisja w dwóch krokach:
-Krok 1 – do koncentratora Connect (Cell, LAN),
-Krok 2 – do centrum telemedycznego przez sieć GSM lub WiFi
-W przypadku braku sieci, możliwość transmisji analogowej z dowolnego telefonu

System monitorowania telemedycznego
dla pacjenta
WARIANT IV – transmisja do centrum telemedycznego poprzez GSM

System monitorowania telemedycznego
dla lekarza
Telefon/tablet z zainstalowaną aplikacją MobileCliniq Pro

Aparaty z modułem Bluetooth
-Transmisja w dwóch krokach:
-Krok 1 – na telefon/tablet(Android, docelowo iOS) – z zainstalowaną aplikacją MobileCliniq Pro,
-Krok 2 – do centrum telemedycznego przez sieć GSM lub WiFi
-W przypadku braku sieci, możliwość transmisji analogowej z dowolnego telefonu
-Możliwość przebadania nieograniczonej liczby pacjentów

Definicja telemedycyny

  Monitorowanie chorób przewlekłych. Weryfikacja skuteczności stosowanej terapii lekowej. Zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia incydentalnych zdarzeń kardiologicznych Wykorzystanie wymiany informacji medycznych pomiędzy jednym punktem a drugim, za pomocą elektronicznych środków komunikacji, dla zdrowia, edukacji pacjenta i/lub dostawcy usług medycznych, a także w celu poprawy opieki nad pacjentem

Platforma dla Pacjenta

Archiwum wykonanych badań

Edytowalny zapis badań

Przykładowa kartoteka pacjenta

Przykładowa kartoteka pacjenta

Przykładowa kartoteka pacjenta
wprowadzanie danych

Oprogramowanie telemedyczne

Baza danych wszystkich pacjentów monitorowanych telemedycznie

Wszystkie badania telemedyczne oraz pełna historia choroby w jednym miejscu

Możliwość podłączenia innych badań, np. laboratoryjnych

Dostęp dla różnych użytkowników, np. pacjent, lekarz interpretujący
badania

Zaawansowane narzędzia statystyczne

Zdalny dostęp do oprogramowania dla wszystkich użytkowników (wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu)

Możliwość monitorowania stanu pacjenta poza lokalizacją stałego przebywania (wystarczy wyposażyć pacjenta w aparat telemedyczny)

Narzędzia raportowania

Alarm głosowy o przychodzących badaniach – przydatny zwłaszcza
kiedy pacjent przebywa poza lokalizacją stałego przebywania
Możliwość eksportowania danych do systemów zewnętrznych

Centrum monitorowania telemedycznego

 

Lekarze na bieżąco opisujący badania z aparatów telemedycznych

Pielęgniarki świadczące usługi wsparcia  do monitorowania telemedycznego:

Wezwanie karetki pogotowia

Bezpośredni kontakt z pacjentem

Poinformowanie osoby wyznaczonej przez  pacjenta jako osoba ICE (In Case of  Emergency)

 

Dla pacjenta centrum telemedyczne to:

          Dostęp do usługi w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu

          Dostęp do telekonsultacji z lekarzami różnych specjalności

          Dostęp do informacji o udzielaniu pierwszej pomocy

          Możliwość zamówienia wydrukowanej historii badań

Centrum monitorowania telemedycznego