Med Systems będąc producentem aparatów i systemów telemedycznych oferuje kompleksową obsługę szpitali, klinik i innych podmiotów medycznych.

Monitoring telemedyczny certyfikowanymi aparatami współpracującymi z certyfikowaną Platformą Telemedyczną oraz aplikacjami specjalistycznymi są doskonałym rozszerzeniem i uzupełnieniem świadczonych dla Waszych pacjentów. Stosując nasze rozwiązania telemedyczne zapewnicie Państwo dużo lepszą opiekę zdrowotną swoim pacjentom.

Szpitalom i innym podmiotom medycznym oferujemy kompleksową obsługę na bardzo przyjaznych warunkach opartych np. na możliwości dzierżawy, wynajmu lub np. abonamentów medycznych. Zainteresowane podmioty bazując na w/w formach formach współpracy mogą dowolnie kreować własną ofertę i np. samodzielnie świadczyć usługi poprzez własne Centrum Telemedyczne.

Zainteresowani jesteśmy współpracą z pomiotami medycznymi oraz lekarzami w zakresie tworzenia lokalnych Centrów Telemedycyny w których możliwe by było świadczenie usług telemedycznych z różnych specjalizacji. Jesteśmy otwarci na propozycje, a nasza ofertę postaramy się dostosować do Waszych potrzeb i oczekiwań.