E-CliniQ

System e-CliniQ jest elementem Platformy Telemedycznej zapewniającym efektywny monitoring parametrów funkcji życiowych niezależnie od miejsca pobytu pacjenta/ów.

Dzięki systemowi e-CliniQ, parametry medyczne są przesyłane do Centrum Monitoringu. Dzięki Monitorowaniu Parametrów Medycznych (MPM™) i oprogramowaniu odbierającemu w Centrum Monitoringu, dane są przejmowane, przeglądane i automatycznie wpisywane do Elektronicznych Rejestrów Medycznych pacjentów. Elastyczność oraz dostosowanie do potrzeb pacjentów i lekarzy jest kluczem do sukcesu działania systemu e-CliniQ.
Domowej huby retransmitujące wyniki badań z aparatów medycznych są zaprojektowane do indywidualnego użytku pacjenta lub pacjenta i członków jego rodziny.. Zainstalowane w domu użytkownika są w stanie automatycznie połączyć się z konkretnymi, (zaleconymi przez lekarza) aparatami medycznymi kontrolującym bieżące parametry medyczne stanu zdrowia pacjenta i transmitują te dane do Centrum Monitoringu za pomocą rożnych środków przekazu, takich jak linie telefoniczne, sieci komórkowe lub Internet.
Systemy e-CliniQ i Medi-CliniQ są także idealnym rozwiązaniem do użytku w lokalizacjach użytku publicznego – takich jak apteki, lecznice, ośrodki zdrowia, itp. Doskonale sprawdzają się także w karetkach pogotowia czy ambulansach.