Tele-CliniQ

Osobisty wieloparametrowy hub odbioru i retransmisji danych z aparatów telemedycznych do Centrum Telemedycznego. Przeznaczony dla użytku domowego. Zapewnia sprawną obsługę i zarządzanie medyczne dla chronicznie chorych pacjentów przebywających w domach.

Tele-CliniQ znacznie ułatwia monitorowanie parametrów medycznych chronicznie chorych pacjentów oraz zwiększa ich jakość życia. Łatwy w użyciu, wieloparametrowy hub – komunikator może jednocześnie przesyłać dane z wielu urządzeń medycznych do centrum odbiorczego wyposażonego w sprzęt komptatybilny z systemem MPM – Monitoringu Parametrów Medycznych. Po zapisaniu pomiarów w każdym podłączonym instrumencie, użytkownik może po prostu wcisnąć przycisk „Start” by rozpocząć transmisję wyników badań do Centrum Telemedycznego. Urządzenie może również automatycznie aktywować odczytywanie parametrów oraz ich przesyłanie zgodnie z harmonogramem. Automatyczny transfer danych jest niezawodny i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich. Tele-CliniQ usprawnia zarządzanie medyczne, ponieważ pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.

Aplikacje:

Zbieranie danych takich jak:
-Ciśnienie krwi
-Waga
-Glukoza we krwi
-SpO2
-Spirometria
-EKG

Funkcje:

-4 wejścia dla maksymalnie 4 parametrów medycznych
-Kod ID użytkownika możliwy do zaprogramowania
-Zegar (czas rzeczywisty) dla automatycznego planowania
-Automatyczne wyłączanie po zakończeniu działania
-Natychmiastowe ponowne wybieranie jeśli linia jest zajęta
-Automatyczne rozpoznanie urządzenia i przesył danych

Korzyści:

-Obsługa automatyczna lub jednym przyciskiem – „Start – prześlij”
-Zwiększa współdziałanie na linii lekarz/pacjent
-Zwiększa wiedzę pacjenta oraz zgodność leczenia z zaleconymi programami leczenia
-Tanie rozwiązanie dla stałego monitorowania medycznego różnych parametrów
-Automatyczny odbiór w Call Center w Centrum Telemedycznym.